Matma nie jest łatwa ale MegaMatma jest łatwa - i rozdaje prezenty

Polityka Prywatności Edukacyjnego Serwisu Internetowego MEGAMATMA.PL z dnia 15.12.2009 r.


Użytkowniku,

Wszystkie dane osobowe, które gromadzimy na stronie Serwisu pozostają pod naszą szczególną opieką. Poniżej wyjaśniamy kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dla Twoich danych osobowych w postaci odpowiedzi na następujące pytania:


1. Kto gromadzi i przetwarza dane zgromadzone na stronie Serwisu?


Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu Megamatma.pl, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jest MEGAWIEDZA SP. Z O.O. z siedzibą w Dobroniu, ul. Zakrzewki 21A, 95-082 Dobroń, NIP 731 201 22 93, REGON 100772001, nr KRS 0000340315. Zbiór danych osobowych serwisu został zgłoszony do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.


2. Jakiego rodzaju informacje są gromadzone w Serwisie?

Informacje podawane przez Ciebie w trakcie rejestracji:


W celu uzyskania częściowego lub pełnego dostępu do treści i usług oferowanych przez Serwis będziesz proszony o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Wypełnienie formularza jest niezbędne do założenia Konta, otrzymania indywidualnej nazwy użytkownika (loginu) i hasła, które umożliwią korzystanie z Serwisu. Podczas rejestracji w celu założenia konta w formularzu rejestracyjnym, jesteś proszony o podanie danych osobowych takich jak: imię i adres e-mailowy.
W pewnych sytuacjach (np.: uczestniczenie w Programie Partnerskim, konkursach organizowanych przez serwis) możesz być również poproszony o podanie dodatkowych danych takich jak: nazwisko czy pełny adres zamieszkania, a także danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania) Twoich rodziców lub opiekunów prawnych (wraz z pismem zawierającym ich zgodę na Twój udział w Programie Partnerskim). W przypadku dokonywania płatności za towary czy też usługi prezentowane na stronach Serwisu (np.: wykup abonamentu, zamawianie książek) będziesz proszony o podanie numeru konta lub karty kredytowej. Dane przez nas pozyskane w związku z płatnościami przechowywane są w postaci zaszyfrowanej na zabezpieczonych serwerach.


W formularzu rejestracyjnym zaznaczasz, czy jesteś zainteresowany otrzymywaniem newslettera i informacji o konkursach organizowanych na łamach Serwisu, a także - zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych - wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów Serwisu. Zgodę wyrażasz dobrowolnie.


Informacje uzyskiwane przez Administratora Serwisu w trakcie korzystania przez Ciebie z Serwisu:


adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, tzw. informacje logowania - podczas korzystania z Serwisu serwery automatycznie rejestrują informacje przesyłane przez Twoją przeglądarkę w trakcie wyświetlania witryn. Serwer może zapisywać takie informacje, jak żądanie sieciowe, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania oraz co najmniej jeden plik cookie, który pozwala jednoznacznie zidentyfikować Twoją przeglądarkę.

Pliki Cookie (ciasteczka) – gdy odwiedzasz witrynę Serwisu, do Twojego komputera wysyłany jest co najmniej jeden plik typu Cookie (mały plik zawierający ciąg znaków – w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki). Stosowanie plików cookie umożliwia podnoszenie jakości usług Serwisu poprzez poznawanie Twoich preferencji.


3. W jakim celu gromadzimy dane osobowe?


Wszystkie gromadzone dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z edukacyjną oraz promocyjną działalnością Serwisu. W ramach tego Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w niżej opisanych, szczegółowych celach, tj.:


W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane Użytkowników mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Wszelkie badania społeczności serwisu odbywają się tylko za zgodą Administratora, a publikowane wyniki badań nie mogą zawierać danych umożliwiających identyfikację poszczególnych użytkowników.


4. W jaki sposób przechowujemy i wykorzystujemy zgromadzone informacje?


Wszelkie Twoje dane osobowe, tj. te zawarte w formularzu rejestracyjnym, a także inne uzyskane podczas korzystania z naszych usług są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami prawa, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.).


Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Serwisu w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.


W celu ochrony Twoich danych przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem stosowane są odpowiednie środki bezpieczeństwa. Zaliczają się do nich: wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz środki bezpieczeństwa w postaci odpowiednich zabezpieczeń informatycznych, a także fizyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowywane są dane osobowe.


Zakres podmiotów, które mają dostęp do Twoich danych osobowych jest ograniczony. Uprawnionymi są jedynie pracownicy Serwisu, osoby z nim współpracujące, kontrahenci i agenci Serwisu, dla których jest on niezbędny w celu obsługi, opracowywania lub udoskonalania usług. Osoby te są związane zobowiązaniami zachowania poufności i w razie niedopełnienia tych zobowiązań podlegają środkom dyscyplinarnym, włącznie z wypowiedzeniem umowy i sankcjami karnymi.


5. Do czego nie wykorzystujemy danych osobowych?


Twoje dane osobowe nie będą przez nas sprzedawane ani w żaden inny komercyjny sposób udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 6, ust. 4 poniżej.


6. Komu mogą być udostępniane dane osobowe?


Twoje dane osobowe są objęte naszymi działaniami ochronnymi. Zgromadzone dane osobowe mogą być udostępniane innym firmom lub osobom spoza Serwisu jedynie w sytuacjach dozwolonych przez prawo i wyłącznie w następujących okolicznościach:


Administrator zastrzega sobie możliwość ujawnienia współpracującym z Serwisem firmom i innym serwisom internetowym zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności Serwisu i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników.


7. Jak możesz zaktualizować swoje dane osobowe?


Jako Użytkownik Serwisu masz prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość poprawiania błędnych czy też nieaktualnych informacji i usuwania tych danych. Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji Moje Dane - edycja, możesz wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu i wysyłki Newslettera. Usunięcie przez Ciebie Twoich danych osobowych potraktujemy jako usunięcie konta w serwisie. Danych zbieranych automatycznie, a także danych pozyskanych przez Administratora Serwisu przy okazji dokonywania przez Ciebie transakcji płatniczych nie da się zmienić lub usunąć.


8. W jaki sposób komunikujemy się z Użytkownikiem?


Twoje dane kontaktowe (adres mailowy, adres zamieszkania – jeżeli podałeś) są przechowywane na naszym serwerze. Oprócz tego na serwerze przechowywane są również Twoje wiadomości e-mail i inna korespondencja skierowana do Administratora. Korespondencja ta jest zachowywana w celu możliwości udzielenia odpowiedzi na zawarte w niej pytania, wnioski. Komunikacja z Tobą w innych kwestiach dotyczących Twojego korzystania z serwisu może odbywać się również za pomocą zwykłej poczty, telefonicznie lub w inny sposób.


9. W jaki sposób polityka prywatności ulega zmianie?


Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na stronie www.megamatma.pl, a o istotnych zmianach będziesz informowany w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług włącznie z wysłaniem wiadomości e-mail powiadamiającej o zmianach Polityki prywatności). Każda wersja niniejszej Polityki prywatności zostanie opatrzona u góry strony datą rozpoczęcia obowiązywania.


W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Polityki prywatności prosimy skontaktować się z nami za pośrednictwem tej witryny lub poczty tradycyjnej, pisząc na adres:

MEGAWIEDZA SP. Z O.O.
Ul.Zakrzewki 21a
95-082 Dobroń